suni bagırsak, sucuk, salam, jambon, artificial casing,

Yıldız Gıda Yapı San. Ve Tic A.Ş. İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yıldız Gıda Yapı San. Ve Tic A.Ş.  tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamızın giriş, yönetim, üretim ve yemekhane bölümlerinde ve bina dış cephelerinde bulunan toplam 34 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Bayraktar Bulvarı Burhan Sk. No:7 Şerifali-Ümraniye-İstanbul / Türkiye adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@yildiz-as.com e-posta adresine iletebilirsiniz.  

Bu web sitesi YS Tasarım tarafından yapılmıştır

YS Tasarım